JobThai
เป็นบริษัทรับซื้อเศษวัสดุรายใหญ่แห่งหนึ่งที่ได้ดำเนินธุรกิจรับซื้อเศษโลหะประเภทต่าง ๆ อาทิเช่น เศษอลูมิเนียม เศษทองเหลือง เศษทองแดง เศษสแตนเลส และ เศษตะกั่ว จากผู้ประกอบการขายเศษโลหะ หรือที่รู้จักในนามของ “ร้านรับซื้อของเก่า” ทั่วประเทศไทย โดยทางบริษัทจะทำหน้าที่ในการรับซื้อ รวบรวม คัดแยกเศษโลหะแต่ละประเภท ก่อนที่จะส่งต่อไปยังโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อแปรสภาพเศษโลหะต่างๆเหล่านี้ ผลิตออกเป็นสินค้าหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชนต่างๆ ที่ต้องการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดซึ่งนับวันจะหมดไปกับการอุปโภคบริโภคของมนุษย์เรา นโยบายคุณภาพ เรามุ่งมั่นพัฒนาและรักษาระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์รีไซเคิลให้สามารถนำกลับมาใช้ทดแทนของใหม่ได้ อย่างสมบูรณ์ ด้วยระบบการคัดแยก และการจัดการที่ได้มาตรฐานระดับมืออาชีพ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของเรา นโยบายสิ่งแวดล้อม เราภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ในการช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดให้ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง เพื่อสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับโลกของเรา เรามีการควบคุมผลกระทบด้านมลภาวะที่อาจเกิดขึ้นในการปฎิบัติงานให้อยู่ในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนใกล้เคียง เรามีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภคที่ดีภายในโรงงาน เพื่อสุขอนามัยทของพนักงานทุกคน
สวัสดิการ
บ้านพักพนักงาน ประกันสังคม ยาสามัญประจำบ้าน การฝึกอบรม ชุด Uniform โบนัสตามผลประกอบการ
zero position th
ติดต่อ
บริษัท ซี เอช เจ เมทเทิล จำกัด
88 หมู่ 5
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
วิธีการเดินทาง
ที่ตั้งโรงงานอยู่ระหว่างโรงพยาบาลวังน้อย และที่ทำการไปรษณีย์วังน้อย