บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทสนับสนุนงานต่อเครือธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกสิกรไทยถือหุ้น100%)
บริษัทสนับสนุนงานต่อเครือธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกสิกรไทยถือหุ้น100%
สวัสดิการ
- Commission - Allowance - มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานของธนาคาร
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทสนับสนุนงานต่อเครือธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกสิกรไทยถือหุ้น100%)
ทีมศูนย์ธุรกิจลูกค้าบุคคล 5-4 ธนาคารกสิกรไทย สำนักพหลโยธิน 400/22 อาคารจอดรถชั้น 10
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400