บริษัท เคมิสทรูเม้นท์ จำกัด
จำหน่ายและให้บริการเครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์ (ห้องแล็ป)
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัสตามผลประกอบการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เคมิสทรูเม้นท์ จำกัด
215/69 หมู่ 1
ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110