บริษัท ดิจิตอล โซลูชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เปิดดำเนินการมา 11 ปี มีความชำนาญเกี่ยวกับธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม ให้กับลูกค้ารายใหญ่หลายรายเช่น CAT TOT เป็นต้น
สวัสดิการ
ประกันสังคม ประกันสุขภาพกลุ่ม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ เงินโบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ดิจิตอล โซลูชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
333/106 ไอที สแควร์ อาคาร 2 ชั้นที่ 7 หมู่ 4
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
เว็บไซต์: www.dscth.com