บริษัท โตโยต้ายโสธร จำกัด
ขายรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าและบริการซ่อมรถยนต์
สวัสดิการ
-ค่าเบี้ยเลี้ยง-ค่าเดินทาง-ค่าที่พัก กรณีเดินทางไปต่างจังหวัด -เงินช่วยเหลือ คลอดบุตร แต่งงาน ญาติเสียชีวิต -ชุดฟอร์ม -ตรวจสุขภาพประจำปี -ประกันชีวิต -ค่ารักษาพยาบาล
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โตโยต้ายโสธร จำกัด
82 ม. 3
ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000