Absortech Siam Co.,Ltd.
นำเข้าและจำหน่ายสารดูดความชื้นสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Absortech Siam Co.,Ltd.
2922/76 อาคาร ชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์: www.absortech.com