JobThai
บริษัท บี เอส เทรดดิ้ง จำกัด
ขายและจัดส่งสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าตามร้านค้าทั่วประเทศ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ค่าอาหารกลางวัน
zero position th
ติดต่อ
บริษัท บี เอส เทรดดิ้ง จำกัด
319-319-44 ถนนแสมดำ
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150