บริษัท เคเทอร์ลิเชียส จำกัด
ประกอบธุรกิจด้านบริการ ห้องพัก และ อาหาร
สวัสดิการ
ประกันสังคม ค่าล่วงเวลา
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เคเทอร์ลิเชียส จำกัด
600/52 โครงการบีสแควร์ เหม่งจ๋าย ซอยรามคำแหง 39
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์: www.caterlicious.asia/
วิธีการเดินทาง
36ก รถสองแถว สาย ห้วยขวาง - วัดเทพลีลา
ใช้งานแผนที่