Proactive Learning Center Co,.Ltd.
เป็นบริษัทรับปรึกษาจิตวิทยาการบริหารคน จัดสัมมนาผู้บริหารระดับสูงจากประสบการณ์ด้านการสอนจิตวิทยาการบริหารมากว่า 10 ปี
สวัสดิการ
พื้นฐานประกันสังคม โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Proactive Learning Center Co,.Ltd.
87/172 ถนน345
ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เว็บไซต์: www.training-plc.com