บริษัท พี เอ พี พรอสเพอริตี้ จำกัด
บริษัท พี เอ พี พรอสเพอริตี้ จำกัด เป็นหนึ่งในผู้นำเข้าและส่งออกยานพาหนะ
สวัสดิการ
1.กองทุนประกันสังคม 2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3.เงินโบนัสประจำปี 4.เที่ยวประจำปี 5.ตรวจสุขภาพประจำปี และฉีดวัคซีนต่างๆตามที่บริษัทแจ้ง 6.ประกันอุบัติเหตุ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี เอ พี พรอสเพอริตี้ จำกัด
283/1 , 283/2 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ใช้งานแผนที่