บริษัท อาภรณ์พรรณ นิตติ้ง จำกัด
โรงงานทอผ้ากีฬา
สวัสดิการ
ประกันสังคม ชุดยูนิฟอร์ม สังสรรค์ประจำปี โบนัสตามประกอบการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อาภรณ์พรรณ นิตติ้ง จำกัด
124/3 หมู่ที่ 7
ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000