บริษัท บิวตี้เจมส์ แฟคตอรี่ จำกัด เป็นผู้ผลิต - ส่งออกเครื่องประดับอัญมณี ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 ดำเนินกิจมากว่า 40 ปี ด้วยใจอันมุ่งมั่นเพื่อคุณภาพการผลิตเครื่องประดับอัญมณี การพัฒนาบุคคลากร สินค้าและบริการอย่างเสมอมา มีความยินดีต้อนรับผู้มีความสามารถร่วมทำงานกับเรา
สวัสดิการ
- การพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน - เงินได้พิเศษ ค่าล่วงเวลา(O.T.) ค่าอาหารรายเดือน และอาหารราคาสวัสดิการ - กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และประกันชีวิตหมู่ - บริการรถรับ-ส่ง - ชุดพนักงาน - เงินช่วยเหลือต่างๆ อาทิ งานมงคลสมรส ฯลฯ - ตรวจสุขภาพประจำปี - กิจกรรมบริษัทฯ อาทิ งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ พิธีไหว้อาจารย์ช่างทอง งานประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท บิวตี้เจมส์ แฟคตอรี่ จำกัด
99/9 ซอยรามคำแหง 24 แยก 12 (พูนทรัพย์สิน)
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เว็บไซต์: www.beautygems.com
ใช้งานแผนที่