บริษัท จี.ไนน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เป็นผู้ให้บริการงานติดตั้งงานระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ มีความต้องการรับสมัครพนักงาน เพื่อรองรับการขยายงานในตำแหน่งงานต่าง ๆ ดังนี้
สวัสดิการ
โบนัสประจำปี, ปรับค่าจ้างประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท จี.ไนน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
63/15 หมู่ 4
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220