PJ Composite Co.,Ltd.
เป็นผู้ผลิต ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว
สวัสดิการ
- โบนัสประจำปี - ปรับค่าจ้างประจำปี - ประกันสังคม - งานเลี้ยงสังสรรค์ - ค่าอาหารกลางวัน - เบี้ยขยัน - รถรับ-ส่ง - ค่าเดินทาง - ค่าครองชีพ - ชุดฟอร์ม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
PJ Composite Co.,Ltd.
เลขที่ 221/2 อาคาร P16/B2 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 3
ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230