บริษัท ดี บิวท์ แปลน จำกัด
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ดี บิวท์ แปลน จำกัด
1/282 หมู่ที่ 12 หมู่บ้านรัตนาธิเบศ ถนนรัตนาธิเบศก์
ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี