บริษัท กรีนอะโกรการเกษตร จำกัด
ผลิตปุ๋ยเม็ดปุ๋ยน้ำเพื่อจำหน่าย และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
สวัสดิการ
ประกันสังคม ค่าคอมมิชชั่น เบี้ยเลี้ยง ค่าเสื่อมรถ ค่าโทรศัพท์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรีนอะโกรการเกษตร จำกัด
143/186 หมู่ 3
ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130