บริษัท พี เอส ซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับที่พักอาศัย ทั้งชาวไทยเเละชาวต่างชาติ
สวัสดิการ
- ตามสวัสดิการพื้นฐานของบริษัททั่วไป - ด่าเดินทาง - โบนัส - เลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - การช่วยเหลืออื่นๆ - เบี้ยขยัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี เอส ซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2314/33 ถนนรามคำเเหง 52/2
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240