JobThai
บริษัท เทส แอนด์ เมชัวร์เม้นท์ จำกัด
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2551 ประกอบธรุกิจเกี่ยวกับ จำหน่าย, ให้เช่า, บริการซ่อม ด้านเครื่องมือวัดในด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคม โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายและให้คำปรึกษางานด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี นอกจากนี้ยังประกอบธรุกิจเกี่ยวกับการรับตรวจสอบภาพ upgrade สินค้าด้านเครื่องมือวัดในระบบสื่อสารโทรคมนาคมและมีงานบริการหลังการขายที่มีคุณภาพ มีความต้องการรับสมัครพนักงานเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในตำแหน่งต่อไปนี้
สวัสดิการ
- ประกันสุขภาพกลุ่มและอุบัติเหตุ - ประกันสังคม - โบนัสประจำปี - ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ (08.30-17.30น.) - วันหยุดประจำปี
ติดต่อ
บริษัท เทส แอนด์ เมชัวร์เม้นท์ จำกัด
41/152 ดิแอททิค 3 หมู่ 6 ซ.สี่ไชยทอง 27 ถ.แจ้งวัฒนะ 24
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เว็บไซต์: https://www.facebook.com/TandMFAN/
วิธีการเดินทาง
รถประจำทาง,รถตู้