JobThai
Azuki (Thailand) Co., Ltd.
เป็นบริษัทประกอบธุรกิจการค้าเกี่ยวกับ งานออกแบบ ผลิตแม่พิมพ์โลหะ ชิ้นส่วนเครื่องจักร เครื่องยนต์ รวมทั้งยานพาหนะทุกประเภท และ บริการซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต์ตลอดจนจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ชุดยูนิฟอร์ม - ค่าอาหาร - ค่าเดินทาง - ค่าที่พัก - ค่าเบี้ยขยัน - ค่า OT. - ประกันอุบัติเหตุ
zero position th
ติดต่อ
Azuki (Thailand) Co., Ltd.
899/11 หมู่ 20 ซ.จงศิริ ถ.บางพลี-ตำหรุ
ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540