บริษัท ย้อมดี จำกัด
ดำเนินธุรกิจทำเกี่ยวกับรับจ้างย้อมผ้า
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ย้อมดี จำกัด
38/4 ม.5 ซ.สุขสวัสดิ์ 2
แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150