ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ ตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักร CNC แล ะเครื่องมือจากต่างประเทศ เปิดมาแล้ว 8 ปี
Benefits
- ชุดยุนิฟอร์ม ท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ - ประกันอุบัติเหตุ
Contacts
Oni Intertrade Co.,Ltd.
18/34 Mu7 BangnaTrad KM 17.5 RD,
ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540