บริษัทฯ เปิดกิจการมาตั้งแต่ 2546 ผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทอนิกส์ ตั้งอยู่ใน แฟคตอรี่แลนด์ วังน้อย จ.อยุธยา
Benefits
ค่าอาหาร ค่ารถ ค่ากะ ค่า Overtime ค่าเบี้ยขยัน ประกันสังคม , โบนัสตามผลประกอบการ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เมคฮิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
129/25 ม.3 เขตประกอบการแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย Factory Land Wangnoi
ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
See Map