บริษัท เจริญราษฎร์ ขนส่ง จำกัด / บริษัทพีเอ็นวี โลจิสติคส์
รับขนส่งขนถ่ายสินค้าแบบครบวงจร
สวัสดิการ
ชุดฟอร์ม โบนัส ประกันสังคม ท่องเที่ยวประจำปี เบี้ยขยัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เจริญราษฎร์ ขนส่ง จำกัด / บริษัทพีเอ็นวี โลจิสติคส์
296/6
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: www.pnvlogistics.com