บริษัท ทีมวิศว์คอนสตรัคชั่น
- ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคาร - ธุรกิจรับเหมาติดตั้งงานระบบประกอบอาคาร - รับดูแลบำรุงรักษางานระบบประกอบอาคาร
สวัสดิการ
- OT - Bonus - ประกันสังคม - งานเลี้ยงประจำปี - ยูนิฟอร์ม - เงินค่าตำแหน่ง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ทีมวิศว์คอนสตรัคชั่น
55/9 หมู่ 5
ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 73000
เว็บไซต์: www.teamvis-tee.com