บริษัท ไพพ์พิ่ง เทคนิค จำกัด
จำหน่ายอุปกรณ์ท่อ วาล์วและข้อต่อ บริการออกแบบ ติดตั้ง ดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม
สวัสดิการ
1.ประกันชีวิตกลุ่ม 2.ค่าเบี้ยขยัน 3.ค่าล่วงเวลา 4.ค่าอาหาร 5.โบนัสประจำปี 6.เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 7.รางวัลอายุงานครบ 5 ปี 8.โครงการออมทรัพย์ 5 ปี เพิ่มเงินให้อีก 1 เท่าจากยอดเงินฝาก 9.กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี ทั้งในและต่างประเทศ 10.งานขาย มีค่าน้ำมันและรถประจำตำแหน่งให้หรือค่าสึกหรอสำหรับรถส่วนตัว
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไพพ์พิ่ง เทคนิค จำกัด
22/8 ถ.เสม็ดแดง
ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
ใช้งานแผนที่