บริษัท ดีแอลลัส จำกัด
We are a new generation of accounting firms who are expertise in accounting and business taxes, particularly export business and jewelry business. We can prepare the managerial accounting which is one of important tools in business administration of new generation management who ought to be aware that the accounting does not provide merely the figures. We emphasize correct, quick, and accurate bookkeeping. We are generally accepted by relevant persons and entities. We are skillful in laying down the computer accounting system in favor of each type of business including correct and economic tax planning. We provide best quality services to meet all your demand.
สวัสดิการ
1. วันทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 2. กรณีทำล่วงเวลามี OT 3. ประกันสังคม 4. ตรวจสุขภาพประจำปี 5. โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ดีแอลลัส จำกัด
119 อาคารบีไอเอส ชั้น 1 ห้อง 1ซี21-22 ถนนมเหสักข์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เว็บไซต์: www.dallus.co.th