รับจ้างขนส่งสินค้าให้กับบริษัทโตโยต้าและธุรกิจซ่อมบำรุง
รถบรรทุกขนาดใหญ่ รวมทั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายยางรถบรรทุก
/ขนส่งยานยนต์
สวัสดิการ
 • เงินเดือน
 • ค่าตำแหน่ง
 • ค่าครองชีพ
 • ค่าอาหาร
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง (1993) จำกัด
เลขที่ 51 ม.4
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
เว็บไซต์: www.ruamkit.co.th