บริษัท กรีน แอ๊ดแวนเทค จำกัด
บริษัทเปิดดำเนินกิจการเมื่อ กุมภาพันธ์ 2553 ทุนจดทเบียน 1 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับพลังงานทดแทน รับก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ นำเข้า- ขายอุปกรณ์ที่เกียวกับไฟฟ้าและพลังงานทดแทน
สวัสดิการ
  • 1.ค่าที่พัก
  • 2.ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรีน แอ๊ดแวนเทค จำกัด
10/59 หมู่ที่ 3
ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110