บริษัท ยูนิตี้ โมลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ยูนิตี้ โมลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเข้าไม้เส้นทั้งภายในและต่างประเทศ
สวัสดิการ
- ตามกฏหมายแรงงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ยูนิตี้ โมลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
252/181-3 ซอยพหลโยธิน 32
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.unityframe.com
ใช้งานแผนที่