บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่มีประสบการณ์ มากว่า 20 ปี
สวัสดิการ
ประกันสังคม,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ประกันสุภาพ,ประกันชีวิต,โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 19 ถ.เพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เว็บไซต์: www.noblehome.com
ใช้งานแผนที่