บริษัท สยามเฟล็กซ์แพ็ค จำกัด
เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เป็นผู้นำการผลิตกระสอบพลาสติกสานรายใหญ่กว่า 20 ปี มีพนักงาน 800 - 1,000 คน
Benefits
- ค่ารถ - ค่าครองชีพ - ค่าทักษะ - ค่าประเมินผลงาน - ค่ากะ - เบี้ยขยัน - ชุดยูนิฟอร์ม - เงินกู้ยืมกรณีฉุกเฉิน - เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร
Contacts
บริษัท สยามเฟล็กซ์แพ็ค จำกัด
303 หมู่1 ราชสีมา - โชคชัย กม 4 หนองบัวศาลา. เมือง นม 30000
ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000