บริษัท ยิดาร์เท็กซ์ อินดัสทรี(ไทยแลนด์) จำกัด
บ. ยิดาร์เท็กซ์ อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จก. ดำเนินธุรกิจด้านนำเข้าผ้าบุเฟอร์นิเจอร์จากไต้หวัน รวมถึงอะไหล่และอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด
สวัสดิการ
เงินเดือน+ค่าคอม ประกันสังคม ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ยิดาร์เท็กซ์ อินดัสทรี(ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่ 58 ซอยเพชรเกษม 86 ถนนเพชรเกษม
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160