JobThai
โรงเรียนรัตนชัยศึกษา
โรงเรียนรัตนชัยศึกษา เปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนรัตนชัยศึกษาตั้งอยู่ในเขตบริเวณชุมชน ติดถนนสุขุมวิท การคมนาคมสะดวก
สวัสดิการ
รายละเอียดสวัสดิการ มีดังนี้ - เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ - มีประกันอุบัติเหตุกลุ่มครู - ค่าการศึกษาบุตร - ค่าช่วยเหลือบุตร - อาหารเช้า - สวัสดิการเงินวันเกิดครู - เงินพิเศษ
zero position th
ติดต่อ
โรงเรียนรัตนชัยศึกษา
โรงเรียนรัตนชัยศึกษา 116/1 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท
ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เว็บไซต์: www.rcs.go.th
วิธีการเดินทาง
ติดถนนสุขุมวิท ห่างจากอำเภอศรีราชาประมาณ 5 กิโลเมตร ห่างจากตลาดหนองมนประมาณ 7 กิโลเมตร