บริษัท เพาเวอร์ ซีล ซัพพลาย จำกัด
จำหน่ายสินค้าของทางบริษัท สินค้าเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม,จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสีย งานรับเหมาก่อสร้าง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เพาเวอร์ ซีล ซัพพลาย จำกัด
27 ถนนสนามบินเก่า
ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200