บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานนทดแทน
สวัสดิการ
1.ประกันสังคม 2.ประกันสุขภาพกลุ่ม 3.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4.ตรวจสุขภาพประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นอร์ติส เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
11/1 อาคารเอไอเอ สาทรทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง 2007 ถ.สาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: https://www.nortisgroup.com