บริษัท พีทีเอส แอดวานซ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554 โดยกลุ่มผู้บริหารระดับสูงและมีความเชี่ยวชสญด้านการก่อสร้างทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ของจัดตั้งบริษัทเพื่อดำเนินการก่อสร้างโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ พร้อมทั้งระบบควบคุมภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานการก่อสร้างของประเทศญี่ปุ่น
สวัสดิการ
- ที่พัก - ประกันสังคม - ค่าอาหาร - ค่าเดินทาง - โบนัส - เบี้ยเลี้ยง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีทีเอส แอดวานซ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
333 อาคารเล้าเป้งง้วน ชั้น 17B2 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: http://www.ptsadvanced.com