บริษัท ยูเมะ ฟู้ดส์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้า - ส่งออก
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ยูเมะ ฟู้ดส์ จำกัด
61/469 หมู่ที่ 6
ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
เว็บไซต์: www.yumefoods.com