บริษัท ยูนิเเคร์ อินเตอร์เนชั่นเเนล จำกัด
กลุ่มบริษัท UGA และบริษัท ยูนิเเคร์ อินเตอร์เนชั่นเเนล จำกัด ดำเนินกิจการด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่องมากกว่า 30 ปี อาทิ การนำเข้าปัจจัยการผลิต ได้แก่ ปุ๋ยเคมี,เคมีภัณฑ์ด้านการเกษตร นมและ ผลิตภัณฑ์นม,การส่งออกผลผลิตและผลิตผลทางการเกษตร และอื่นๆ มูลค่าการค้าปีละมากกว่า 2,000 ล้านบาท มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความกระตือรือร้น, รับผิดชอบต่อหน้าที่การงานสูง มีความมุ่งมั่น พร้อมที่จะเติบโตและเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จและความภูมิใจในอาชีพ
สวัสดิการ
1.ค่าโทรศัพท์ 2.ค่าน้ำมัน 3.ยูนิฟอร์ม 4.งานปีใหม่ประจำปี 5.ท่องเที่ยวประจำปี 6.ประกันสังคม 7.วันหยุดประเพณีปีละไม่ต่ำกว่า 13 วัน 8.วันหยุดพักผ่อนประจำปี/พักร้อน ปีละ 6 วัน 9.ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เริ่มเข้างานเวลา 9.00-17.00 น.
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ยูนิเเคร์ อินเตอร์เนชั่นเเนล จำกัด
121/59 ชั้น 16 อาคาร RS TOWER ถ.รัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: www.ugagroup.com