JobThai
ดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ.2543 รับออกแบบ ผลิต ติดตั้งเครื่องจักรและงานโครงสร้างเพื่อรองรับอุตสาหกรรมกลุ่มยานยนต์
สวัสดิการ
- อาหารกลางวัน(ฟรี) - ค่าอาหารทำงานล่วงเวลา - ระรับ-ส่ง (ดอนทอง,เซนต์ปอน์ด) - เสื้อฟอร์มพนักงาน (เมื่อทำงานครบ 1 ปี) - อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (ฟรี) เช่น รองเท้าเซฟตี้ ที่อุดหูป้องกันเสียงดัง หมวดเซฟตี้ แว่นตา - เบี้ยขยัน - วันหยุดประจำปี 13 วัน/ปี - วันลาป่วย 30 วัน/ปี ลากิจ 6 วัน/ปี - วันลาพักผ่อน 6 วัน/ ปี (สำหรับพนักงานที่ทำงานครบ 1 ปี) - ค่าตอบแทน OT (ตามกฎหมายกำหนด) - ของขวัญวันเกิดพนักงาน - การช่วยเหลือกรณีต่างๆ (แต่งงาน, เจ็บป่วย, คลอดบุตร, อุปสมบท, เสียชีวิต "พนักงาน/ คู่สมรส/ บิดา/ มารดา/ บุตร" (500 - 10,000 บาท) - กิจกรรมนันทนากร เช่น งานเลี้ยงประจำปี กิจกรรมกีฬาสี - ตรวจสุขภาพประจำปี - ปรับเงินประจำปี(ตามนโยบาย และผลประกอบการของบริษัทฯ) - โบนัสประจำปี (ตามนโยบาย และผลประกอบการของบริษัทฯ) - ค่าความชำนาญการ หรือประสบการณ์
ติดต่อ
บริษัท เอส.วี.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
54 ม.2
ตำบลดอนทราย อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
เว็บไซต์: http://www.svaengineering.co.th