บริษัท 3เค โมลด์ พาร์ท แอนด์ แมชชีนทูลส์ จำกัด
จำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท 3เค โมลด์ พาร์ท แอนด์ แมชชีนทูลส์ จำกัด
3234 ซอยตากสิน 30 ถนนตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600