บริษัท เดอะคอนเน็กกรุ๊ป จำกัด
เป็นธุรกิจเกี่ยวกับบริการด้านการเงิน การตลาด ต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
สวัสดิการ
- โบนัสตามผลประกอบการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เดอะคอนเน็กกรุ๊ป จำกัด
เลขที่ 9 อาคารพุทธวิชชาลัย
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
วิธีการเดินทาง
-วัดพระศรีมหาธาตุ รามอินทรา บางเขน สายไหม หลักสี่
ใช้งานแผนที่