JobThai
เป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินกิจการด้านวิศวกรรม เกี่ยวกับเครื่องจักรสำหรับอุตกรรมอาหาร ระบบลำเลียงในอุตสาหกรรมอาหาร และในอุตสาหกรรมทุกประเภท ที่เป็นระบบควบคุมอัตโนมัติ และกึ่งอัตโนมัติ ที่มีทั้งการให้คำปรึกษา จำหน่าย ออกแบบ สร้าง-ผลิต รวมทั้งการติดตั้ง
สวัสดิการ
- โบนัสประจำปี - ชุดพนักงาน - เบี้ยเลี้ยง (กรณีไปทำงานนอกสถานที่) - ประกันสังคม
zero position th
ติดต่อ
บริษัท เอส เอ็ม เค ฟู้ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
79/3 หมู่ 1
ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560