บริษัท บี แอนด์ บี อินเตอร์แพ็ค จำกัด
บริษัทฯ เปิดดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2547 ประกอบกิจการประเภท จำหน่ายบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกทุกชนิด อาทิ ถ้วยพลาสติก, ถุงดำ, กระดาษลูกฟูก เป็นต้น
Benefits
ประกันสังคม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท บี แอนด์ บี อินเตอร์แพ็ค จำกัด
899/64 หมู่ 21
ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540