บริษัท เทอร์บี จำกัด
บริษัท เทอร์บี จำกัด ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ระบบ S.M.T.(Surface Mount Technology) ที่มีคุณภาพสูง ต้องการผู้ร่วมงานที่มีใจรักในการทำงานเพื่อมาช่วยกันสร้างและพัฒนางานให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป
Benefits
ค่าเดินทาง ค่าอาหาร เบี้ยขยัน ประกันสังคม ยูนิฟอร์ม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เทอร์บี จำกัด
99/68 หมู่ที่ 3
ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160