บริษัท วิมลเลขาลอว์แอนด์คอลเลคชั่น จำกัด
บริษัท วิมลเลขาลอว์แอนด์คอลเลคชั่น จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจให้บริการ ติดตามเร่งรัดหนี้สิน และให้บริการด้านกฏหมาย
สวัสดิการ
-ประกันสังคม -เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ -โบนัสประจำปี -อื่นๆ ตามกฏหมายกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท วิมลเลขาลอว์แอนด์คอลเลคชั่น จำกัด
14/198 ซอยรามคำแหง 60/2 แยกลำสาลี ถ.สุขาภิบาล 3
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ใช้งานแผนที่