บริษัท โคริ อาหารญี่ปุ่น
ดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับ ร้านอาหารญี่ปุ่น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โคริ อาหารญี่ปุ่น
ศูนย์อาหารรามคำแหง 127 สุขาภิบาล 3
แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร