บริษัท ก้าวพีเค จำกัด
บริษัท ก้าวพีเค จำกัด ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคารโรงงานรวมถึงงานติดตั้งงานระบบไฟฟ้า บริษัทฯ มีนโนยบายที่จะมุ่งสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรมสามารถส่งมอบได้ตามระยะเวลาที่กำหนดด้วยทีมงานที่มีประสิทธิภาพและความชำนาญเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า บริษัทฯ กำลังขยายกิจการอย่างต่อเนื่องจึงต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงานในตำแหน่งดังนี้
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัส - เงินกู้ยืมบริษัทฯ - เงินฌาปณกิจศพบิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร - จัดท่องเที่ยวประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ก้าวพีเค จำกัด
111/8-9 หมู่ 12 ถนนกิ่งแก้ว
ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540