JobThai
บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด
ด้วยบริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด เป็นบริษัทให้บริการแนะนำและให้คำปรึกษาด้านการวางระบบซอฟท์แวร์ มากว่า 20 ปี
สวัสดิการ
1)เงินจากกองทุนทดแทน 2)เงินจากกองทุนประกันสังคม 3)เงินโบนัส 4)เงินช่วยเหลือพนักงาน 5)การรักษาพยาบาล 6)การประกันอุบัติเหตุ 7)รางวัลการทำงานนาน 8) ค่ารักษาพยาบาล
zero position th
ติดต่อ
บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด
ชั้น14 อาคาร ไอ ทาวเวอร์ 888, ถนนวิภาวดี-รังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.m-focus.co.th
วิธีการเดินทาง
- รถเมล์ - รถตู้ -รถไฟฟ้า MRT