บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด
ด้วยบริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด เป็นบริษัทให้บริการแนะนำและให้คำปรึกษาด้านการวางระบบซอฟท์แวร์ มากว่า 20 ปี
สวัสดิการ
 • 1) เงินจากกองทุนทดแทน
 • 2) เงินจากกองทุนประกันสังคม
 • 3) เงินโบนัส
 • 4) เงินช่วยเหลือพนักงาน
 • 5) การรักษาพยาบาล
 • 6) การประกันอุบัติเหตุ
 • 7) รางวัลการทำงานนาน
 • 8) ค่ารักษาพยาบาล
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด
ชั้น14 อาคาร ไอ ทาวเวอร์ 888, ถนนวิภาวดี-รังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.m-focus.co.th
วิธีการเดินทาง
 • - รถเมล์
 • - รถตู้
 • -รถไฟฟ้า MRT
ใช้งานแผนที่