บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด
ด้วยบริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด เป็นบริษัทให้บริการแนะนำและให้คำปรึกษาด้านการวางระบบซอฟท์แวร์ มากว่า 20 ปี
สวัสดิการ
1) เงินจากกองทุนทดแทน 2) เงินจากกองทุนประกันสังคม 3) เงินโบนัส 4) เงินช่วยเหลือพนักงาน 5) การรักษาพยาบาล 6) การประกันอุบัติเหตุ 7) รางวัลการทำงานนาน 8) ค่ารักษาพยาบาล
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด
ชั้น14 อาคาร ไอ ทาวเวอร์ 888, ถนนวิภาวดี-รังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.m-focus.co.th
วิธีการเดินทาง
- รถเมล์ - รถตู้ -รถไฟฟ้า MRT
ใช้งานแผนที่