Bluebox Technology Co., Ltd.
บริษัท Bluebox Technology ก่อตั่งขึ้นตั่งแต่ปี พ.ศ. 2546 จากบุคคลากรที่ เพียบพร้อมไปด้วยประสบการณ์ และเชี่ยวชาญ ทางด้าน IT ดังจุดมุ่งหมายที่ว่า เราทำวันนี้เพื่อมุ่งสู่ The Best e-Business solution เราให้คำปรึกษา ออกแบบและ พัฒนา Application software ที่ใช้ในการบริหารองค์กร โดยกลุ่มเป้าหมายของบริษัทมีทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งวงการธุรกิจและการศึกษา เช่น SME, มหาวิทยาลัย โรงงาน และโรงเรียนกวดวิชาต่างๆ
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • โบนัสปีละ 2 ครั้ง ตามผลประกอบการของบริษัท
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพของ BUPA
  • วันหยุดประจำปีตามราชการ วันลาพักร้อนประจำปี
  • ทำงานจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 10:00 – 19:00 หรือ 8 ชม ต่อวัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Bluebox Technology Co., Ltd.
876/1 ถนน ประชาราษฎร์สาย 1
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
เว็บไซต์: www.bluebox-tech.com
ใช้งานแผนที่