บริษัท พีทีเอ็นเอส จำกัด
ให้บริการทางด้านแรงงาน แก่หน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ
สวัสดิการ
-ประกันสังคม -กองทุนทดแทน -โบนัสประจำปี -ปรับเงินเดือนประจำปี -เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน -เงินช่วยเหลืองานศพ -อื่นๆตามกฎหมายกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีทีเอ็นเอส จำกัด
ชั้น 6 อาคาร PM ทาวเวอร์ ถนนอโศกดินแดง
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400